POZARNO OZVOCENJE 2019

EN 54-16 POŽARNO OZVOČENJE, EN 54-16 EVAKUACIJSKO OZVOČENJE, POŽARNO  OZVOČENJE  EN 60849 s certificiranimi izdelki v skladu z EN 54-16, EN 54-4 in EN 54-24, 100V ozvocenje, SPLOŠNO OZVOČENJE

EN 54-16 POŽARNO OZVOČENJE, EN 54-16 EVAKUACIJSKO OZVOČENJE, POŽARNO  OZVOČENJE  EN 60849 s certificiranimi izdelki v skladu z EN 54-16, EN 54-4 in EN 54-24, 100V ozvocenje, SPLOŠNO OZVOČENJE

ITEC*NET Winner Sinus award 2010  
SINUS AWARD ZGODOVINA 

PDF LOGO POŽARNO OZVOČENJE   ITEC*NET  PDF Download  24 strani

PDF LOGO POŽARNO OZVOČENJE   ITEC*NET   PDF Download  18 strani

PDF LOGO EVAKUACIJSKO OZVOČENJE   ITEC*NET PDF Download 24 strani

PDF LOGO ITEC*NET   PROJEKT  ABU DHABI  PDF Download

ITEC CERTIFICIRAN  DIGITALNI POŽARNI - EVAKUACIJSKI IN VARNOSTNI ZVOČNI SISTEMI

ITEC*NET   “VAN”  VOICE-ALERT-NET 
Po EN 60849, EN 54-4, EN 54-16, EN 54-24

Znižate stroške investicije: VSE V ENEM – ALL IN ONE

 • Požarno ozvočenje, opozorila - Alarm in evakuacije
 • Splošno ozvočenje, za glasbo v ozadju, reklamna in druga sporočila ter glasovna  sporočila v živo.

Evakuacijske naprave iz ITEC obvesčajo hitro, jasno in natančno, kaj storiti, zdaj in takoj !
ITEC - kakovost za prihodnost ! ! !

Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI.

Za nas, varnost ter razumljivost govora pomeni več, kot le zakonska dolžnost.
Glede na predpise morajo prostori, ki lahko sprejmejo več kot 200 obiskovalcev in površine, večje od 1000 kvadratnih metrov imeti za varnost prisotnih ljudi glasovne sisteme alarmiranja po EN 60849. 
Le te v primeru požara omogočajo evakuacijo stavbe hitro in brez panike.

Kratki POVZETEK  standarda EN 60849  za elektroakustične sisteme.

Od 01. 04. 2011. veljajo standardi, normativi za sisteme odkrivanja in javljanja požara ter alarmiranje, centrale za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema.
Ta standard velja za elektroakustične naprave za ojačitev, distribucijo ter razmnoževanje zvoka, katere se uporabljajo v izrednih razmerah, da povzročajo, da ljudje, ki se nahajajo na območju, znotraj ali zunaj stavbe zapustijo to področje hitro in urejeno.
Zvočni opozorilni sistemi morajo biti sposobni razširti jasne informacije o ukrepih, potrebnih za zaščito življenj v enem ali več področij.

V takšnem sistemu se upoštevajo naslednje tehnične značilnosti:

 • Razumljivost govora na celotnem območju učinka mora biti v skladu zahtevane razumljivosti govora in napovedi v vrednosti enake >0,7 ali več po CIS.  (Common Intelligibility Scale, skala splošne razumljivosti).
 • Na krmilnem mestu postaje-centrale mora biti prikazana pripravljenost uporabe sistema, stanje sistema, oskrba z električno energijo, napake in poškodbe.
 • Spremljanje ter nadzor napak je potrebno za: napajanje, oskrba z električno energijo v sili, mikrofonov, vključno s poti kablov in linije ojačevalnikov, zvočnikov, in sprejemnikov.
 • Centrala-sedež postaje naj bo v tehnični sobi  ki se spremlja-nadzira v skladu s ustanovi.
 • Ker ta sistem predstavlja evakuacijski sistem je treba vedenje vzdrževanja enačiti z vedenjem vzdrževanja požarnih alarmnih sistemov.
   

Desetletja izkušenj pri namestitvi sistemov profesionalnega ozvočenja so nas naučile, da je vpliv prostorske akustike na razumljivost govora, ter razmnoževanje zvočnih dogodkov preko zvočnikov, več kot pomembno ter odločilno. 

Zato smo pred nekaj leti razvili ITEC*NET, kateri je po večletnih izkušnjah v manjših, srednjih ter  v trenutno svetovno največji aplikaciji ozvočenja ( Projekt Abu Dhabi ) dokazal svoje sposobnosti in zanesljivosti.
Iz tega uspeha seveda sledi ITEC*NET EVAC certified. Ta sistem ponuja našim strankam prepričljive prednosti na področju inteligentnega nadzora stavbe, odpravljanja napak, razumljivost govora ter sporočil.
V prihodnje bodo varnostni zvočni sistemi nadomestili klasične alarmne sirene. Razlog je preprost.

Le malo ljudjem je znano zaporedje tonov sirene, zato razlika med alarmom in evakuacijo ni jasna. 
Ponavadi si je ni mogoče razlagati.
V nasprotju je mogoče z golim besedilom v primeru požara alarmirati zelo natančno,  in evakuirati stavbo. 
Večja stavba, več ljudi prebiva v njej, bolj pomembno je, da namestite sodoben zvočni  varnostni sistem.

“ITEC*NET”  že od samega začetka pri razvoju upošteva vse te zahteve.

Spremljanje in nadzor celotnega sistema, spremljanje in nadzor v nujnih primerih, spremljanje in nadzor mikrofonov, ojačevalnikov, snemanje govora, spremljanje in nadzor zvočnih linij in napajanja.
Zaradi decentraliziranega koncepta “ITEC*NET”  so možne realizacije popolnoma redunantnega sistema za najvišjo raven varnosti.

Za načrtovanje, gradnjo, delovanje in proizvodnjo tako imenovanega varnostnega ozvočenja, je potrebno upoštevati veliko število različnih standardov.

“ITEC*NET” je izpolnil vse pogoje za pridobitev certifikatov proizvajalca in jih v mnogih primerih celo presegel.

Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI

Elektro-akustični sistemi opozarjanja v nujnih primerih so hitra in zelo učinkovita pomoč pri evakuacijo stavb in se zato vedno  bolj pogosto uporabljajo.
Taki sistemi so za varnost stavb zelo pomembne in zato obstajajo visoke zahteve na varnost obratovanja teh naprav.
Standard EN 60849 za elektro akustične sisteme opozarjanja v nujnih primerih določa zahteve glede učinkovitosti za te naprave, tako da je neomejeno razpoložljivost sistema v nujnih primerih vedno zagotovljena.
Ta standard velja za ojačitev zvoka in zvočnih distribucijskih sistemov ki se uporabljajo v nujnih primerih za obveščanje, evakuacijo ljudi, ko je treba območje znotraj ali zunaj stavbe hitro in urejeno zapustiti.

Vsi novi standardi v varnostnem ozvočenju zahtevajo upoštevanje razumljivosti govora in napovedi v vrednosti >0,7 ali več po CIS.
(Common Intelligibility Scale, skala splošne razumljivosti).

V praksi pa to pomeni, da pri uporabi stropnih zvočnikov, trobljah (horn zvočnikov) in zvočnih projektorjev za ozvočitev dvorane, hale, tribune, itd.  tudi če so certificirani,
“NE” dosežete zahtevanega rezultata.
Torej vam nudimo za zelo odmevne prostore-dvorane  zvočne sisteme in visoko zmogljive zvočne linije za FullRange aplikacije naše TOP izdelke, kot certificirane zvočnike.

Takšni sistemi se uporabljajo v javnih prostorih, v katerih so osebe ki evakuacijske poti ne poznajo, na primer:

 • Trgovski centri/trgovine
 • Poslovne stavbe/pisarne
 • Šole
 • Hoteli/restavracije
 • Večnamenske stavbe/dvorane
 • Banke
 • Upravne stavbe
 • Proizvodne dvorane
 • Predori
 • Postaje
 • Letališča
 • Športna igrišča
 • Kino dvorane
 • Itd. …

Zelo pomembna značilnost teh sistemov je razumljivost govora.
Treba je zagotoviti da napovedi razumejo vse osebe, vključene  v nujnih primerih.

Obstajajo različni parametri ki vplivajo na razumljivost govora:

 • Odmevni čas
 • Odmev
 • Raven hrupa
 • Tip zvočnika
 • Hrup v okolju

ITEC*NET   -   SISTEM STRUKTURA

ITECNET SYSTEM

Z ITEC - DOBESEDNO NA VARNI POTI.  

64 avdio kanalov in kontrolni podatki v realnem času v studio kakovosti - Več kot 4.000 naprav (Noden) je lahko hkrati povezano v omrežje - več kot 16.000 nastavljivih izhodnih območij/con - Dvojno redunantna performance omrežja - Vgrajen Real Time snemalnik/predvajalnik - Pomnilna kartica za evakuacijska sporočila, govor in glasbo.

ITEC NET SYSTEM STRUKTURA  777 X

 • Narejeno za distribucijo ogromno Audiokanalov z visoko kakovostjo
 • Zelo nizka Latenca za aplikacije v živo (1.3ms default).
 • Kontrola in spremljanje kompletnega toka podatkov.
 • Možno do 4000 naprav v omrežju

Audio prenos in prenos podatkov

ITEC NET AUDIO PRENOS  777 X

 • Switched Ethernet, Full Duplex, Layer2 Kommunikacija (IEEE802.3)
 • Synchronizacija preko MasterClock
 • Protokoll IEEE P1722(AVB Draft 2007)
 • Podpira Audio, Video in podatke z optionalnem komprimiranjem

ITEC EVAC - Evakuacijski zvočniki

Končni člen v verigi zvočnih sistemov je zvočnik.

Običajno in pogosto mnenje je, da se zvočniki primerjajo s svojo specifikacijo zmogljivosti.

„ Kar pa  ni tako. “

Število parametrov definira opredelitev dobrega zvočnika. 
Zelo pomembna je uporaba gonilnikov najvišje kakovosti proizvodnje in natančnosti, ki so opremljeni z najnovejšimi tehnologijami materialov. Druge funkcije vključujejo design frekvenčne kretnje, varnostna vezja, oblikovanje ohišja, nizke vibracije ohišja in mehanske dodatne opreme. Velik vpliv na akustični rezultat ima tudi prostor, v katerem naj bi zvočnik deloval!

Za odmevne prostore, kot so velike dvorane, trgovski centri, štadioni, odhodne dvorane na letališčih, železniških postajah, cerkve, itd.  smo razvili nadzorovane zvočne sisteme, ki zaradi fokusiranega vertikalnega zvočnega sevanja akustično ne spodbujajo visok odmev prostora.
S tem se lahko izvaja tudi v velikih dvoranah visok zvočni tlak brez popačenja razumljivosti in vrednosti govora, kot je znano v akustično suhih prostorih.

Odporni so proti vremenskim vplivom, odporni proti udarcem. 
FULL RANGE zvočniki primerni za 100V
Linije- certificirani zvočniki po EN 54-24.  Naš portfelj profesionalnega akustičnega ozvočenja zajema večji del teh zahtev.
Kljub temu na prožen način izvajamo prilagojene individualne rešitve v najkrajšem možnem času.
EASE, Ulysses in CLF2 podatki so na voljo za velik del naših modelov.

Povsod, kjer se zbere na tisoče ljudi, je varnost na prvem mestu.

Iz tega se avtomatsko zahteva primer zvočnega sistema kot sledi:
„FULL RANGE“ široko spektralni zvočniki, PA za tribune, stojnice,  prodajo in VIP območja,  ki so namenjeni vsej evakuacijski ravni zvočnega tlaka.
Avdio signal za distribucijo, ter predelavo v realnem času. Največja latenca 5ms (analog-in/analog-out) ne sme biti presežena. Real-time konfiguracija celotnega sistema iz kateregakoli vozlišča v omrežju. TCP / IP vmesnik za zvočni sistem za enostavno realizacijo naloge nadzora z uporabo računalnika ali Panel PC.
Rešitev za vse, je: ITEC NET, na osnovi Etherneta več-kanalni audio sistem za aplikacije PA, v nujnih primerih, glasbo in oddajanje. Sočasni prenos do 64 digitalnih avdio kanalov v studio kakovosti (48 kHz / 24 bit), s konstantno latenco 1,33 ms (digital). In vse seveda, v skladu z vsemi varnostnimi standardi.

Znižate stroške investicije:
Večnamenska uporaba v namene obveščanja, predvajanje obvestil, glasbe, …

Uporaba opreme, ki omogoča visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti
(preklop iz obveščanja v opozarjanje in alarmiranje)

Desetletja izkušenj pri namestitvi sistemov profesionalnega zvoka so nas naučile, da je vpliv prostorske akustike na razumljivost govora, ter razmnoževanje zvočnih dogodkov preko zvočnikov, več kot pomembno ter odločilno.

Vsi novi standardi v varnostnem ozvočenju zahtevajo upoštevanje razumljivosti govora in napovedi v vrednosti >0,7 ali več po CIS.
(Common Intelligibility Scale, skala splošne razumljivosti).

V praksi pa to pomeni, da pri uporabi stropnih zvočnikov, trobljah (horn zvočnikov) in zvočnih projektorjev za ozvočitev dvorane, hale ali tribune, tudi če so certificirani,
“ne” dosežete zahtevanega rezultata.
Torej vam nudimo za zelo odmevne prostore-dvorane  zvočne sisteme in visoko zmogljive zvočne linije za FullRange aplikacije naše TOP izdelke, kot certificirane zvočnike.
 

CERTIFICIRANI ZVOČNIKI:
Najpomembnejši ITEC zvočniki, ki so na voljo za FullRange 100V naloge v javnem sektorju za varnostne sisteme. Na voljo so naslednji potrjeni modeli v EN 54-24

ITEC NeodymLine-Serija,
ITEC Neofocus-Serija,
ITEC Monitor12 in
ITEC PowerTop12/2

ITEC EVAC ZVOCNIKI  START

.

 

 

ITEC NET,ITEC zvočniki in drugi ITEC izdelki uztrezajo naslednjim normam, standardom in so certificirani.

  • DIN EN 60849 Norma-standard za elektro-akustične sisteme opozarjanja v izrednih razmerah.
   V veljavi od 1 4. 1998
   Namen standarda: Specifikacija zahtev za izvajanje učinkovitih elektroakustičnih sistemov.
   Ta standard je sistem standard.
    
  • DIN VDE 0833-4 Norma-standard alarmnih sistemov za požar, vlom in rop.
   V veljavi od: 1. 9. 2007.
    
  • DIN 14675/A3 Norma-standard za protipožarne alarmne sisteme - Načrtovanje in delovanje; dopolnilo A3, zaradi zahtev in nadzora glasovalnih elektro akustičnih naprav po
   DIN EN 54-16,  DIN EN 54-24 in DIN VDE 0833-4 (VDE 0833-4) ter DIN 14675.
   Ta standard je norma konstrukterja.

  Proizvajalni standardi (Produkt norme)

  • DIN EN 54-16 Norma-standard Protipožarnih alarmnih sistemov ter glasovnih elektroakustičnih alarmnih central  Marec 2008
   V veljavi od: 2011. 
                      
   ITEC NET in komponente sistema so v procesu certificiranja.
   (pri 14 v Evropi odobrenih "Notified Bodies").
   Predviden čas certificiranja :  April 2011.
    
  • DIN EN 54-24 Norma-standard za zvočnike Protipožarnih alarmnih sistemov.
   V veljavi od: Marec 2011.
   ITEC certificira tudi nekaj visoko zmogljivih zvočnikov kot si npr. ITEC-PowerTop,
   ITEC-Monitor12, ITEC-NeodymLine-Serija, ITEC-FocusLine-Serija.
   Certificirani standardni 100V-zvočniki, so na voljo na tržišču in se lahko vgrajujejo v certificirane  centrale.
    
  • DIN EN 54-4 Norma-standard za Protipožarne alarmne sisteme - del 4: Oprema za napajanje
   V veljavi od: Avgusta 2009.
   Certificirana standardna oprema za napajanje, je  na voljo na tržišču in se lahko vgrajujejo v certificirane  centrale.
    
  • ÖNorm F3033 – Norma-standard za  Gasilske  govorne postaje.

za več informacij pokličite na 041 996 535

PDF LOGO POŽARNO OZVOČENJE   ITEC*NET  PDF Download  24 strani

PDF LOGO POŽARNO OZVOČENJE   ITEC*NET   PDF Download  18 strani

PDF LOGO EVAKUACIJSKO OZVOČENJE   ITEC*NET PDF Download 24 strani

PDF LOGO ITEC*NET   PROJEKT  ABU DHABI  PDF Download

ITECNET SOUNDS MORE THAN SAFE  777 X

.

 

 

Vse informacije so brez jamstva,  tehnične spremembe so možne kadarkoli

ITEC AUDIO    Etbin Klemenčič s.p.    ROŠNJA 5E    2205 STARŠE    Tel.: 041 996 535     info@itec.si       info@itec-audio.si     ID za DDV: SI87238551    KONTAKT

Ker smo podjetje ki raziskuje, razvija ter proizvaja najdete na naši spletni strani samo naše standardne proizvode, za ozvočenje in/ali izdelke po želji nas prosim kontaktirajte:
Skupaj z vami bomo razvili koncept audio - video  opreme za vaše posebne aplikacije.    Pokličite na:041 996 535 ali pišite na   info@itec-audio.si
 

FIND US ON FACEBOOK   MADE IN AUSTRIA  50 X    ISO 9001    Certificirani po  DIN EN ISO 9001-2008

www.itec.si        info@itec.si     www.itec-audio.si      info@itec-audio.si          041 996 535   ITEC  ©    POGOJI UPORABE